Agenda

Diensten deze maand

(Internet)Kerkdiensten:

Zondag 3 oktober:

Met onderstaande linkjes wordt u direct naar de juiste kerk op kerkdienstgemist geleid.

 

10.00 uur - Morgendienst

Ds. J. Hogenhout (Meteren)

18.30 uur - Avonddienst 

- (-)

 

Diaconiecollecte: Messiasbelijdende Joden

Door het vervallen van de collecten tijdens de wekelijkse diensten in onze kerk missen we een flink deel van de financiële bijdragen. De kosten lopen echter voor een groot deel wel door. De kerkenraad vraagt u daarom, ook nu u thuis de diensten meebeleeft, te denken aan uw bijdrage aan de collecten. Met uw bijdragen kunnen we binnen onze gemeente en richting diaconale doelen ons werk zo goed mogelijk blijven doen.

 

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten door middel van een overschrijving van een bedrag(je) op het bankrekeningnummer van:

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70

(vermeld of het bestemd is voor "kerkdienst gemist" of het goede doel)

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98

(wordt o.a besteed aan onderhoud kerk, vastelasten (energie) e.d.)

Wilt u een kerkdienst in de kerk van Est bijwonen dan kunt u zich opgeven. Meer info via de pagina "kerkdiensten!"  

 

Wilt u zich opgeven voor de kerkdienst in Meteren, dan kan dat via www.hervormdmeteren.nl/komende-kerkdiensten/.

 

Zondag 10 oktober:

10.00 uur - Morgendienst

Ds. E. Gouda (Nieuw-Lekkerland)

18.30 uur - Avonddienst

Ds. J.H. Zuiderduin (Oosterwolde)

 

Diaconiecollecte: M.A.F.

Zondag 17 oktober:

10.00 uur - Morgendienst

Ds. J. de Jong (Nijkerk)

18.30 uur - Avonddienst

- (-)

 

Diaconiecollecte: Hulp Oost Europa