Jonge lidmatenkring

Ouderensoos (Paasviering)

Bijbelkring

Waaljutten

Passie en Pasen concert

Agenda

ma

di.

do.

za.

za.

Nieuws

7 april

14 april

19 april

21 april

22 april

28 april

 

Diensten deze maand

10.00 uur

10.00 uur

19.30 uur

10.00 uur

  9.30 uur

10.00 uur

 

 

18.30 uur

 

 

 

18.30 uur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kerkdiensten.

 

en

 

 

 

en

Zondag

Zondag

Vrijdag

Zondag

Maandag

Zondag

8 apr.

9 apr.

11 apr.

13 apr.

13 apr.

Pastorie Meteren

Dorpshuis Est

De Rank Meteren

Uiterwaarde Tuil-Haaften

Kerk Est

 

20.00 uur

14.30 uur

20.00 uur

 

19.30 uur

Klok en Klepel

Wellicht dat het u is opgevallen dat de klok van de kerk van Est sinds kort niet meer heeft geluid. Alhoewel de klok nog wel op de hele en halve uren klinkt (door een hamertje dat op de buitenkant van de klok slaat), zal het klokkengeschal voor aanvang van de kerkdiensten voorlopig niet te horen zijn. Dit komt doordat de klepelophanging van de luidklok is afgebroken. De klepel hangt dus niet meer. Dit betekent dat de in 1747 gegoten klok zal moeten worden gerepareerd.

 

Uit onderzoek en informatie van deskundigen is de oorzaak van de schade veroorzaakt door de wijze waarop de klok hangt en daardoor luidt.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden torenklokken opgeëist door de Duitse bezetter. De klok van het witte kerkje in Est werd daarom ook weggehaald. Gelukkig is de klok gespaard gebleven en na de oorlog weer teruggeplaatst in het torentje. De “ophanging” van de luidklok is toen anders geworden. Het gevolg hiervan is geweest dat tijdens het luiden veel meer krachten op de klok en klepel vrij zijn gekomen, waardoor de klepel uiteindelijk is afgebroken.

 

Met alleen reparatie van de klepelophanging bestaat de kans dat over zo’n 70 jaar de klepelophanging wederom aan vervanging toe is. Een andere optie is om de ophanging terug te brengen naar de oorspronkelijke monumentale staat. Dit is een duurdere optie, maar zorgt in de toekomst wel voor minimale belasting van klok en klepel en daardoor minder gebruiksschade. Met het oog op de volgende generaties en het behoud van monumentaal erfgoed is voor de laatste optie gekozen.

Voorlopig zal de maandelijkse collecte ten behoeve van het restauratiefonds expliciet voor de renoveren van de klok zijn. Het staat u overigens nog steeds vrij een eventuele bijdrage via de bank over te maken (NL90RABO0321202198 t.n.v. Kerk van Est).

 

De kerkrentmeesters hopen spoedig de gehele ophanging, klok en klepel te kunnen laten restaureren. De klok zal dan geheel historisch slaan, maar ook het oorspronkelijke geluid ervan zoals in de 18e eeuw zal te horen zijn. Dit zal toch als muziek in de oren klinken. En niet alleen voor de erediensten, maar ook bij trouw- en uitvaartdiensten . Dan weten we in ieder geval waar de klepel hangt!