Zaterdag 18 September 2021

Eén grote zak oliebollen (met of zonder rozijnen) á 8 stuks kost slechts € 5,00.

 

 

U kunt uw bestelling (uiterlijk vijdag 17 september 2021) via

het bestelformulier (onder link Oliebollen) of telefonisch (0345-569397) doorgeven.

 

Bestel en steun de kerk.

 

De "Estse oliebollenbakkers" en de activiteitencommissie.

Agenda

Diensten deze maand

(Internet)Kerkdiensten:

Zondag 12 september:

Met onderstaande linkjes wordt u direct naar de juiste kerk op kerkdienstgemist geleid.

 

10.00 uur - Morgendienst

Ds. A.D. Gooijert (Nijkerk)

18.30 uur - Avonddienst 

Ds. W.F. Jochemsen (Noordeloos)

 

Diaconiecollecte: ZOA

Door het vervallen van de collecten tijdens de wekelijkse diensten in onze kerk missen we een flink deel van de financiële bijdragen. De kosten lopen echter voor een groot deel wel door. De kerkenraad vraagt u daarom, ook nu u thuis de diensten meebeleeft, te denken aan uw bijdrage aan de collecten. Met uw bijdragen kunnen we binnen onze gemeente en richting diaconale doelen ons werk zo goed mogelijk blijven doen.

 

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten door middel van een overschrijving van een bedrag(je) op het bankrekeningnummer van:

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70

(vermeld of het bestemd is voor "kerkdienst gemist" of het goede doel)

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98

(wordt o.a besteed aan onderhoud kerk, vastelasten (energie) e.d.)

Wilt u een kerkdienst in de kerk van Est bijwonen dan kunt u zich opgeven. Meer info via de pagina "kerkdiensten!"  

 

Wilt u zich opgeven voor de kerkdienst in Meteren, dan kan dat via www.hervormdmeteren.nl/komende-kerkdiensten/.

 

Maandag 19 september:

10.00 uur - Morgendienst

Ds. H. Roseboom (Kesteren)

18.30 uur - Avonddienst

- (-)

 

Diaconiecollecte: Stichting De Hoop

Zondag 26 september:

10.00 uur - Morgendienst

Ds. Jac. Westland (Putten)

18.30 uur - Avonddienst

Ds. J. Hogenhout (Meteren)

 

Diaconiecollecte: Plaatselijke diaconie